Winning

De Winning groep is een sociale onderneming die werkt aan een arbeidsmarkt waarop plaats is voor iedereen. Personen die niet (of niet meteen) aan de slag kunnen op de reguliere arbeidsmarkt, helpen wij hun arbeidskansen te ontdekken en ontwikkelen. Dat doen we via begeleiding, opleiding, werkervaring en bemiddeling. Wij beschikken hiervoor over een eigen werkvloer en spitsen ons toe op de domeinen: natuur- en groenbeheer, biologische land- en tuinbouw, voeding, distributie en horeca.

De Winning Natuur & Groen in Hechtel is al enkele jaren actief in Bosland, het grootste kindvriendelijke natuurgebied van Vlaanderen. Natuurgebieden zijn ontzettend belangrijk. Ze vormen het leefgebied van vele planten- en diersoorten, zijn de longen van de aarde en voorzien ons van grondstoffen. Je kunt er zalig genieten van de rust en het groen. We moeten er zorgvuldig mee omspringen. Wij zijn dan ook zeer blij dat we met onze mensen via de werken die wij uitvoeren voor Bosland een steentje kunnen bijdragen aan meer groen, natuur en biodiversiteit.

Sinds 2011 werken we ook met trekpaarden in de bosbouw. Het inzetten van trekpaarden in de bosbouw is een ecologische en publieksvriendelijke manier van bosbeheer. Paarden zijn nuttig in moeilijk toegankelijke terreinen waar de bodem en opstanden gespaard moeten blijven. Met trekpaarden worden boomstammen uit het bos gesleept tot op de brandweg. Daarnaast worden de trekpaarden ook ingezet voor het uittrekken van exoten zoals Amerikaanse vogelkers en Amerikaanse eik.

Duurzaam bosbeheer, natuurbeheer, het aanleggen van wandelpaden,  … geeft onze mensen kansen om te groeien. Kansen voor mens en natuur. Wij zijn dan ook zeer trots met de ondersteunende rol die wij hier voor Bosland in kunnen opnemen. En dat we via het gastheerschap ook andere kunnen motiveren om te genieten van al hetgeen Bosland te bieden heeft.

Faciliteiten

  • Sociale tewerkstelling
  • Natuur- en groenbeheer
  • Biologische land- en tuinbouw
  • Voeding
  • Distributie
  • Horeca
  • Werken met trekpaarden

Meer weten?