IOED Bosland

Onroerend erfgoed is een verzamelnaam voor monumenten, archeologische sites en landschappen die tastbaar zijn maar niet verplaatsbaar.

De Intergemeentelijke Onroerenderfgoeddienst (IOED) is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Hechtel-Eksel, Lommel, Peer en Pelt. Het doel van de IOED is om de waarde en betekenis van het onroerend erfgoed in Bosland te kennen en voor iedereen duidelijk maken. Daarnaast deze waarde en betekenis versterken door een beter beleid en beheer. De IOED is een lokaal aanspreekpunt en een kennis- en expertisecentrum voor het behoud, het beheer en de bescherming van het onroerend erfgoed.

Werking

De werking kan bestaan uit:

  • Advies verlenen en begeleiding bieden bij het behoud en beheer van onroerend erfgoed en de bijhorende regelgeving.
  • Ondersteuning van de gemeenten bij het gemeenschappelijk onroerenderfgoedbeleid.
  • Het erfgoednetwerk van verenigingen en vrijwilligers in kaart brengen, met hen samenwerken en hun lokale werking ondersteunen en versterken
  • Vergaren van inhoudelijke expertise over erfgoed
  • Het laten beleven en openstellen van het onroerend erfgoed


Meer informatie

Check de website