Bosland kandidaat om Nationaal Park te worden

25/07/2021

Enkele maanden geleden maakte de Vlaamse Regering via de 'Open Oproep Nationale Parken Vlaanderen 2021' bekend dat er toekomstgericht 4 Nationale Parken in Vlaanderen opgericht zullen worden. Bosland zal zich in het kader van deze oproep kandidaat stellen als Nationaal Park.

Bosland is het resultaat van de inspanningen van een sterk bondgenootschap. De afgelopen 15 jaar werd vanuit verschillende domeinen geïnvesteerd in één gemeenschappelijk doel: het grootste aaneengesloten bosgebied in Vlaanderen onderhouden, ontwikkelen en ontsluiten. De partners blikken terug op een periode van doorbraken realiseren en samen verder komen dan alleen.

Dat Bosland een succesvol verhaal is, wordt bewezen door de internationale erkenning voor de wijze waarop het natuurbeheer en -behoud vandaag wordt uitgevoerd. Het bosbeheer is exemplarisch en getuigt daarnaast van een toekomstgerichte houding. Bosland is een veilige thuishaven voor diverse bedreigde soorten. Met een eigen Big Five (wolf, oehoe, vos, ree, everzwijn) en Magnificent Seven (nachtzwaluw, lentevuurspin,gladde slang, veldparelmoervlinder, boomleeuwerik, knoflookpad, ijsvogel) is nog maar een tipje gelicht van het rijke leven dat zich boven en ondergronds, in en onder het water bevindt. Het doordachte natuurbeheer staat in Bosland volop in functie van de biodiversiteit.

Met de realisatie van straffe landmarks, van land art tot Fietsen door de Bomen, die identiteitsversterkend werken haalde Bosland de afgelopen jaren meer dan eens de wereldpers. Bezoekers worden via een kwalitatief netwerk van routestructuren geleid door het gebied. Met kinderen als belangrijkste doelgroep is het grootste bos via allerhande speel- en ravotvoorzieningen ook uitgegroeid tot het grootste kindvriendelijke bos van Vlaanderen.

Dit alles heeft gezorgd voor een sterke stimulans voor de lokale economie. Cafés, restaurants en logies verwelkomen met Boslandse gastvrijheid bezoekers en geven tips om erop uit te trekken. En streekproducten worden met zorg geserveerd aan elke toog en tafel.

Met veel besef dat kostbare natuur het beschermen en versterken waard is, kijkt Bosland vanuit het bondgenootschap vooruit naar 2040. Met het groeiproces dat het gebied heeft doorlopen durft men met volle moed te dromen van een groter en sterker Bosland.

Kandidaat Nationaal Park

Een ‘Nationaal Park Vlaanderen’ wordt gedefinieerd als een erkend, geografisch afgebakend gebied van voldoende grote omvang met een uitzonderlijke natuurwaarde en een internationale uitstraling. Het beheer is gericht op het bereiken van een duurzame bescherming en ontwikkeling van landschapsecologische processen en de bijhorende ecosystemen, habitats en soorten tezamen met de gebiedscoalitie.

Het unieke natuurlijke milieu, landschap en erfgoed bieden mogelijkheden tot toeristisch recreatieve ontwikkeling en promotie, echter steeds binnen de draagkracht van de natuur en haar omgeving.

Ambitieuze toekomst

Na een grondige analyse van de criteria voor Nationale Parken Vlaanderen zijn de Boslandpartners er van overtuigd dat een Nationaal Park label past in de toekomstvisie van Bosland. Daarom zal Bosland in september 2021 een kandidatuur indienen bij de Vlaamse Overheid voor het label Nationaal Park.

De verschillende criteria - omvang en samenhang, natuurkwaliteit, unieke belevingswaarde en de gebiedscoalitie - zullen daarin duidelijk omschreven worden. De partners denken dan ook dat een Nationaal Park label zal bijdragen aan het bereiken van de ambitieuze toekomstplannen van Bosland.