Natuurparels

Wie de naam Bosland hoort, denkt onmiddellijk aan bos. Dat is zeker niet onterecht: een groot deel van de oppervlakte van dit unieke, Noord-Limburgse natuurgebied bestaat uit bos. Het Pijnven vormt het kloppende, groene hart van Bosland. Maar Bosland is zoveel meer dan bomen. Heiden, zand, duinen, kabbelende beken, rustige valleien: Bosland biedt een variatie aan landschappen die jong en oud zullen bekoren. Het is dan ook geen wonder dat zoveel (zeldzame) diersoorten zich hier prima thuisvoelen.

Zand en duinen

Bosland is een van de weinige natuurgebieden waar je nog zandvlakten en open duinen vindt. De hoge landduinen die het landschap van In den Brand bepalen, zijn de stille getuigen van het feit dat de zee duizenden jaren geleden haar weg naar Limburg vond. De duinen zelf zijn even zeldzaam als de planten en dieren die je hier vindt. Laat je betoveren door de rijke variatie aan kleuren en vormen die mossen en korstmossen je hier bieden. Maar ook de zandvlakte van de Sahara in Lommel is, ondanks het feit dat ze op een niet-natuurlijke wijze ontstond, een belangrijke biotoop voor talloze planten en dieren zoals de eigenaardige rugstreeppad.

Beken en valleien

Aan water ook geen gebrek in Bosland, dat beken en valleien herbergt. Dat water leven betekent, merk je niet enkel aan de tientallen vogels die de waterplassen aan de Sahara bevolken. Je ziet het ook in de Peltse Dommelvallei met haar elzenbroekbossen, hooilanden, weilanden en rietvelden. Een ander markant voorbeeld zijn de Lommelse vloeiweiden (De Wateringen) die maar liefst tweehonderd plantensoorten herbergen, waaronder heel wat zeldzame soorten. Verder lopen er ook twee blauwe levensaders door Bosland: het kanaal van Beverlo en het kanaal Bocholt-Herentals.

Bossen

De voornamelijk uit naaldbomen bestaande bossen van Hechtel-Eksel, Pelt en Lommel werden aan het begin van de 20ste eeuw aangeplant voor de mijnbouw. Een mooi voorbeeld is het immense Pijnven, dat stelselmatig wordt omgevormd naar een meer gemengd bos om de biodiversiteit nog meer kansen te geven. Hier kan je roofvogels, reeën, eekhoorns, everzwijnen en andere bosbewoners tegenkomen.

Heide en vennen

Door de massale bebossing voor de mijnbouw, verdwenen de meeste woeste heidegebieden die Noord-Limburg kenmerkten. Toch bleven enkele heiderelicten uit ‘de stille Kempen’ van weleer intact. Deze heiden en vennen situeren zich voornamelijk op Lommels grondgebied (Kattenbos, de Heuvelse Heide, Blekerheide en Riebosserheide) en op het (niet-toegankelijke) militair domein van Hechtel-Eksel. Nu worden ze in stand gehouden omdat ze van belang zijn voor heel wat soorten en typisch zijn voor ons Vlaamse landschap.