Missie en doelstellingen

Missie

Vanuit haar ruimtelijke kwaliteiten wil Bosland op een duurzame en maatschappelijk geïntegreerde manier het grootste kindvriendelijkste bos van Vlaanderen realiseren als een hefboom voor regionale streekontwikkeling.

Om deze missie te realiseren, stelden de Boslandpartners vijf strategische doelstellingen op.

Doelstellingen

Bosland als cultuur-historisch streekerfgoed

Door het zichtbaar maken en verduidelijken van haar erfgoedwaarden wil Bosland de mensen verbinden met hun streek en haar landschapsgeschiedenis.

Bosland als leverancier van producten en diensten

De unieke ecosystemen van Bosland worden duurzaam beheerd en verder ontwikkeld zodat onze natuur blijvend goederen en diensten levert aan de maatschappij.

Bosland als biodiversiteitshotspot

Door natuurgericht beheer wordt de unieke biodiversiteit van Bosland in stand gehouden en nog verder ontwikkeld.

Bosland als participatief gegeven

Door het betrekken van diverse stakeholders streeft Bosland naar een maximaal draagvlak en medeverantwoordelijkheid.

Bosland als toeristisch-recreatieve attractiepool

Door het ontwikkelen van een divers aanbod voor families, gezinnen en actieve ontdekkers, profileert Bosland zich als een gastvrij natuurgebied waar iedereen welkom is.