De boomleeuwerik

Lommel adopteerde de boomleeuwerik. Deze vogel ter grootte van een mus houdt van heide en zand met enkele bomen in de buurt. De boomleeuwerik is een rasechte Belg, die in de wintermaanden naar de Middellandse Zee trekt. Vanaf februari is hij echter alweer in het land om te nestelen op de heide. De boomleeuwerik dankt zijn Latijnse naam ‘Lullulla Arborea’ aan zijn kenmerkende deuntje, dat als ‘lulululu’ klinkt. Opmerkelijk is dat de boomleeuwerik niet zingt vanuit de bomen, maar terwijl hij vliegt.

In het nabije verleden ging heel wat heide verloren door ontginning, bebouwing of ontbossing. In Lommel vind je echter nog enkele mooie heidegebieden waar soorten als de boomleeuwerik zich helemaal in hun element voelen. Samen met de andere Boslandpartners neemt de stad Lommel dan ook de nodige maatregelen om nieuw leefgebied te ontwikkelen voor deze typische heidevogel.