De nachtzwaluw

Hechtel-Eksel adopteerde de geheimzinnige nachtzwaluw.

Deze zeldzame soort is goed vertegenwoordigd in Bosland. In samenwerking met vzw Tracing Nature wordt uitvoerig onderzoek gedaan naar de nachtzwaluwpopulatie in Bosland. Zo wordt de soort behouden en komen we meer te weten over de ‘geitenmelker’, zoals het dier in vroegere tijden werd genoemd. De resultaten van drie jaar onderzoek kan je lezen en bekijken op de website van Tracing Nature. In oktober 2012 kregen alle inwoners van Hechtel-Eksel bovendien een boekje in de bus met informatie over het werk van Tracing Nature.

De nachtzwaluw is het ideale adoptiekind. Niet enkel omdat hij zeldzaam is, maar ook omdat hij fungeert als paraplusoort: heel wat soorten profiteren mee van de beheerwerken die worden gedaan om het leefgebied van de nachtzwaluw te behouden.

Er zijn een dertigtal koppels nachtzwaluwen in Bosland. Door het onderzoek, waarbij meerdere dieren van zendertjes werden voorzien en met een camera gefilmd tijdens hun nachtelijke activiteiten, kwamen opvallende feiten aan het licht over deze door mythen omgeven diersoort. Zo blijkt het leefgebied van de vogel een pak groter dan aanvankelijk gedacht. Ook bleek dat ze hun voedsel, vliegende kevers en motten die ’s nachts actief zijn, vooral zoeken in de kleinschalige landbouwgebieden rond heiden en duinen.

Op de website van Tracing Nature kan je een selectie bekijken van de vele opnames die werden gemaakt met behulp van trailcamera’s. Zo zie je onder meer dat de dieren de lege schalen van uitgekomen eieren uit hun nest verwijderen om geen roofdieren aan te trekken en zie je een moederdier met succes een eekhoorn verjagen.

Bekijk een compilatie van de leukste beelden uit 2012 gemaakt door Tracing Nature:

Via geolocators wordt ook de migratieroute van de dieren, die mogelijk helemaal tot Centraal Kongo loopt, onderzocht.