Privacy- & cookiepolicy

Versie: Basis 25 mei 2018 + update "Media: fotografie, film, pers, ..." op 31 juli 2019

Algemeen beleid op het vlak van gegevensverwerking en -bescherming

Bosland respecteert uw rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens. In deze verklaring vindt u hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken.

Deze privacyverklaring geeft het algemene beleid aan op het vlak van gegevensverwerking en -bescherming van:

Bosland, Intergemeentelijke vereniging

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

Bosland verwerkt uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring gebruiken we het persoonlijk voornaamwoord we om te verwijzen naar Bosland. Bosland is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens die in deze verklaring worden omschreven en toegelicht. We verwerken alleen persoonsgegevens en we laten alleen persoonsgegevens verwerken als dat noodzakelijk is om  de taken die ons zijn toebedeeld, te kunnen verrichten. We verwerken de gegevens altijd in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.

Als u algemene vragen hebt over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (FG) van Bosland door te mailen naar info@bosland.be. In het Engels is dat de data protection officer (DPO). U kunt ook terecht bij de FG met opmerkingen en suggesties en om uw rechten uit te oefenen.

Wanneer verzamelen en verwerken we uw persoonsgegevens?

We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens als u een van onze diensten aanvraagt of contact met ons opneemt in het kader van de diensten die we verlenen. We kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken als u een algemene vraag aan ons stelt.

Het is ook mogelijk dat een decreet of de regering een regeling uitwerkt waarbij we u een voor- of nadeel toekennen zonder dat u daarvoor zelf actie onderneemt. We moeten uw persoonsgegevens dan verwerken om na te gaan of u voor dat voordeel in aanmerking komt, of dat we u een nadeel, zoals een boete, moeten opleggen.

Welke gegevens verwerken we over u?

We verwerken uw persoonsgegevens. Dat zijn de gegevens die u identificeren of die een band leggen met u als natuurlijke persoon.

Welke gegevens we concreet verwerken, is afhankelijk van de diensten die we aanbieden en verlenen. Meestal zijn het gegevens die we nodig hebben om te onderzoeken of u in aanmerking komt voor onze dienstverlening. Die gegevens zijn omschreven in de regelgeving over de dienst. Bij elke categorie van persoonsgegevens vindt u een verwijzing naar de regelgeving. Daarnaast verwerken we uw identificatiegegevens, zodat we onze dienst aan u kunnen verlenen.

Website

Webformulieren

Als u op onze website een webformulier invult, houden we de gegevens die u invult bij. We slaan - afhankelijk van het type webformulier - uw voornaam, achternaam, eventuele telefoonnummer, e-mailadres, boodschap, IP-adres, ... en het tijdstip van verzenden veilig op.

Dit is nodig om op de correcte manier uw gegevens te verzamelen en contact met u te kunnen opnemen.

Cookies

Bosland is verantwoordelijk voor dit cookiebeleid. Voor alle vragen en/of opmerkingen kunt u terecht op het hieronder vermelde adres of bij op het e-mailadres info@bosland.be.

Bosland vindt het belangrijk dat u op iedere plaats en elk ogenblik haar Bosland content kan bekijken, beluisteren, lezen of beleven via diverse mediaplatformen. Bosland wil ook werken aan interactieve diensten en diensten op uw maat.

Op Bosland onlinediensten worden technieken gehanteerd om dit mogelijk te maken, bijvoorbeeld met behulp van cookies en scripts. Deze technieken worden hierna gemakelijkheidshalve cookies genoemd. In dit cookiebeleid wenst Bosland u te informeren welke cookies worden gebruikt en waarom dit gebeurt. Verder wordt toegelicht in welke mate u als gebruiker het gebruik kan controleren. Boslnad wil namelijk graag uw privacy en de gebruiksvriendelijkheid van haar onlinediensten zoveel mogelijk waarborgen. Bosland heeft geprobeerd dit beleid zo eenvoudig mogelijk te houden.

Dit cookiebeleid is van toepassing op alle “Bosland-onlinediensten”, met name alle websites, (mobiele) applicaties en internetdiensten die Bosland aanbiedt en die toegang geven tot Bosland content.
Bepaalde verzamelde gegevens laten toe om u te identificeren of om een band met u te leggen als natuurlijke persoon en kwalificeren derhalve als persoonsgegevens.  In dat geval is ook de informatie (m.i.v. uw verschillende rechten) zoals uiteengezet in het Algemeen beleid op het vlak van gegevensverwerking en -bescherming van toepassing op deze verwerkingen door de cookies.

Bosland kan het cookiebeleid op elk moment veranderen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren in het kader van veranderingen aan haar diensten of de geldende wetgeving. Het gewijzigde beleid wordt dan bekendgemaakt op de relevante Bosland onlinediensten en gelden vanaf het moment dat deze bekendgemaakt wordt.

Wat zijn cookies precies?

Cookies zijn kleine gegevens- of tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat zijn geïnstalleerd wanneer u een website bezoekt of een (mobiele) toepassing gebruikt. Het cookiebestand bevat een unieke code waarmee u uw browser kunt herkennen tijdens het bezoek aan de online service of tijdens opeenvolgende, herhaalde bezoeken. Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website of applicatie die u bezoekt, maar ook door servers van derden die al dan niet met deze website of applicatie samenwerken.

Cookies maken over het algemeen de interactie tussen de bezoeker en de website of applicatie gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende delen van een website of applicatie.

Hoe kan u het gebruik van cookies op Bosland onlinediensten weigeren of beheren?

U kunt de installatie van cookies weigeren via uw browserinstellingen. U kunt op elk gewenst moment ook de reeds geïnstalleerde cookies van uw computer of mobiele apparaat verwijderen, als volgt:

Wanneer u cookies uitschakelt, moet u er rekening mee houden dat bepaalde grafische elementen er misschien niet mooi uitzien, of dat u bepaalde toepassingen niet kunt gebruiken. Hieronder vindt u een gedetailleerde lijst van alle soorten cookies die Bosland op zijn websites gebruikt.

Gebruikte cookies

PHPSESSID (sessie cookie)

 • Type: essentiële cookie
 • Levensduur: sessie
 • Doel: deze cookie laat communicatie toe tussen webserver en browser en slaat tijdelijk informatie van je sessie op. Het zorgt er bijvoorbeeld voor dat je een formulier niet helemaal opnieuw moet invullen wanneer je de pagina herlaadt of een fout maakt.

__utmb (Google Tag Manager)

 • Type: analytische cookie
 • Levensduur: 30 minuten
 • Doel: bepaalt nieuwe sessies en bezoeken

__utmc (Google Tag Manager)

 • Type: analytische cookie
 • Levensduur: sessie
 • Doel: werkt samen met de __utmb cookie om zo nieuwe sessies van terugkerende bezoekers te identificeren

__utmt_UA-240610-3 (Google Tag Manager)

 • Type: analytische cookie
 • Levensduur: 10 minuten
 • Doel: vertraagt de verzoeksnelheid en zorgt er zo voor dat gegevensverzameling op sites met veel verkeer beperkt wordt.

__utmz (Google Tag Manager)

 • Type: analytische cookie
 • Levensduur: 6 maanden
 • Doel: identificeert de bron die je naar onze website heeft geleid

__utma (Google Tag Manager)

 • Type: analytische cookie
 • Levensduur: 2 jaar
 • Doel: unieke gebruikers en sessies van elkaar onderscheiden

SSID, SID, SAPISID, APISID, HSID, SS, NID, SIDCC (google.com)

 • Type: analytische en functionele cookies
 • Levensduur: varieert van einde sessie tot 2 jaar na de sessie
 • Doel: slaat voorkeuren en informatie van de gebruiker op wanneer deze pagina’s bezoekt waarop Google Maps of YouTube geïntegreerd zijn

NID, SID, APISID, 1P_Jar (google.com)

 • Type: marketing cookies
 • Levensduur: maximum 1 jaar
 • Doel: laten aangepaste advertenties zien op Google-websites op basis van recente zoekopdrachten en eerdere interacties.
QOS_TOKEN (openstreetmap.org)
 • Type: marketing cookies
 • Levensduur: 1 uur
 • Doel: het tonen van kaarten op de website, houdt tijdelijk een sessie bij

Google Analytics

Wanneer u naar een Bosland website surft, bewaren wij bepaalde gegevens van u in statistieken van Google Analytics. Die gegevens bestaan onder meer uit het browsertype, IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt en de domeinnaam van de website die u naar onze website gestuurd heeft. We gebruiken deze statistieken om het surfgedrag van onze bezoekers te analyseren en op basis daarvan onze website te optimaliseren voor onze gebruikers. De statistieken zijn volledig anoniem, dus u heeft niets te vrezen.

Google Analytics beveiligt uw data, maakt deel uit van een gecertificeerd EU-U.S. Privacy Shield Framework en respecteert dus uw privacy. Meer informatie hierover kan u vinden in de privacy policy van Google Analytics.

Facebook pixel

De Bosland websites maken geen gebruik van de Facebook pixel.

E-mail

Wanneer u e-mail of op andere manieren digitale berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Bosland of die van een derde partij.

Nieuwsbrief

Wanneer u onze nieuwsbrief leest, verzamelen we ook bepaalde statistieken in MailChimp. Meer bepaald gaat het hier om informatie over je browsertype, unieke identificatie en het aantal keren dat je de nieuwsbrief opent en/of op een link klikt. We gebruiken deze gegevens om onze nieuwsbrief te verbeteren of eventuele problemen correct te kunnen analyseren.

MailChimp beveiligt uw data, maakt deel uit van een gecertificeerd EU-U.S. Privacy Shield Framework en respecteert dus uw privacy. U kan de privacy policy van MailChimp hier vinden.

U kan zich op ieder moment inschrijven of uitschrijven om de nieuwsbrief van Bosland te ontvangen. Dat kan op 3 manieren: via de website, via de Facebook pagina of via de nieuwsbrief e-mail zelf.

Social media

Bosland maakt gebruik van social media zoals. De persoonsgegevens die u verstrekt worden opgeslagen op beveiligde servers van de social media leverancier.

 • Bekijk de privacy policy van Facebook hier
 • Bekijk de privacy policy van Instagram hier
 • Bekijk de privacy policy van Youtube hier

Media: fotografie, film, pers, ...

Tijdens Bosland (publiek)sevenementen of initiatieven is het mogelijk dat Bosland foto's of filmpjes maakt. Dit doen we in de eerste plaats voor intern gebruik.

Het is echter ook mogelijk dat foto's of filmpjes verspreid worden via diverse (sociale) media kanalen. Dit doen we dan als verslag van het evenement, ter promotie of bijvoorbeeld voor interactie met de deelnemers achteraf. Ook vinden we het heel belangrijk om mensen te stimuleren te verbinden met natuur: dat kunnen we tonen aan de hand van beeldmateriaal.

Indien je dus bijvoorbeeld - ongewenst op (sfeer/gerichte) foto's die door Bosland gepubliceerd worden - staat, kan je hiervoor Bosland eenvoudig contacteren (zie hieronder) om de foto te laten verwijderen. Dit doen we dan ook heel snel.

Ook is het mogelijk dat pers/media actief zijn op (publieks)evenementen of initiatieven. Hiervoor kan u contact opnemen met het betreffende mediakanaal.

Hoe verzamelen en verwerken we uw persoonsgegevens?

We kunnen gegevens rechtstreeks bij u opvragen in een formulier of in documenten die u bij een formulier moet voegen. Die documenten zijn opgesomd in de regelgeving.

Waarvoor verwerken we uw persoonsgegevens?

We verwerken uw persoonsgegevens om een dienst te verlenen die u bij ons aanvraagt, of als we u een voor- of een nadeel moeten toekennen zonder dat u daarvoor actie onderneemt. Het gaat in het bijzonder om de volgende diensten:

 • Website
 • E-mail
 • Nieuwsbrief
 • Social media

Toelichting: dit zijn diensten die zijn opgenomen in het oprichtingsdecreet- of besluit van Bosland of in regelgeving waarin de verlening van die diensten wordt toegewezen aan Bosland.

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

We verwerken uw persoonsgegevens voor onze taken van algemeen belang die zijn opgenomen in de General Data Protection Regulation. Als overheidsdienst mogen wij uw persoonsgegevens enkel verwerken in het algemeen belang zoals die in die regelgeving is omschreven. In sommige gevallen legt de regelgeving de verwerking van persoonsgegevens rechtstreeks op.

Het is mogelijk dat we gegevens verwerken voor niet-publiekrechtelijke taken als u daarvoor expliciet toestemming verleent, als die verwerking voortvloeit uit een contract dat u gesloten hebt, of als wij er een gerechtvaardigd belang voor hebben. We vermelden dan uitdrukkelijk op basis waarvan we die gegevens verwerken.

Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

Volgens de algemene regel mogen we uw persoonsgegevens alleen bewaren tijdens de periode waarin ze noodzakelijk zijn om bepaalde diensten te verlenen. We bewaren uw gegevens dus zolang u gebruikmaakt van onze diensten. Daarna bewaren we uw gegevens nog gedurende de termijn waarin we ons moeten kunnen verantwoorden voor de verleende diensten. Die periode bedraagt 3 jaar. Na verloop van die verjaringstermijn worden de gegevens verwijderd, tenzij ze van historisch, cultureel of algemeen belang zijn.

Bij de bewaring wordt een onderscheid gemaakt tussen de periode waarin uw dossier actief is en de periode waarin het passief wordt. Uw dossier is actief zolang u van de verleende dienst gebruikmaakt. Alle medewerkers die uw gegevens nodig hebben om hun taak te kunnen uitoefenen, hebben dan toegang tot uw gegevens. Nadien wordt uw dossier passief en heeft enkel een beperkt aantal medewerkers van de bevoegde dienst toegang tot uw gegevens.

Delen we uw persoonsgegevens mee aan anderen?

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt door onze medewerkers. Het is mogelijk dat we voor bepaalde specifieke diensten een beroep doen op derden, die uw gegevens verwerken. We bezorgen uw gegevens aan die verwerkers, zodat ze de dienst in kwestie kunnen verlenen. We oefenen daar op elk moment controle uit. U vindt een overzicht van de verwerkers op wie we een beroep doen hierboven.

Worden uw persoonsgegevens doorgegeven buiten de Europese Unie?

We geven uw gegevens niet door aan landen buiten de Europese Unie of internationale organisaties. Dat zijn landen of organisaties die gevestigd zijn buiten het grondgebied van de Europese Economische Ruimte (Europese Unie + IJsland, Noorwegen en Liechtenstein). We doen dat mogelijk wel als we gebruikmaken van een cloudserviceprovider. In dat geval nemen we alle mogelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens worden beschermd zoals bepaald in de Europese, federale en Vlaamse regelgeving.

Wat zijn uw rechten?

Als we uw persoonsgegevens verwerken in het kader van het algemeen belang, kunt u zich op elk moment verzetten tegen de verwerking van uw gegevens. We wegen dan af of uw individuele belangen zwaarder doorwegen dan het algemeen belang dat we nastreven met de verwerking. Als we uw gegevens niet langer mogen of kunnen verwerken, is het ook niet mogelijk om u de dienst of het voordeel waar u aanspraak op maakt, te verlenen.

U kunt de gegevens die we over u verwerken, altijd inkijken en, indien nodig, laten verbeteren. U kunt daarvoor contact opnemen met het projectbureau Bosland via info@bosland.be, verantwoordelijk voor de gegevensbescherming. We vragen dan een bewijs van uw identiteit zodat uw gegevens niet worden meegedeeld aan iemand die er geen recht op heeft. U kunt ook terecht bij die dienst als u vindt dat uw gegevens niet langer relevant zijn en dus verwijderd moeten worden.

Als u het niet eens bent met de manier waarop we uw gegevens verwerken, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming op het projectbureau van Bosland via info@bosland.be. Daarnaast kunt u een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

Zie hoger.

Algemene informatie

We hebben het recht om het beleid te wijzigen en aan te passen. Wijzigingen en aanpassingen melden we steeds via onze media.

Vragen in verband met gegevensverwerking en -bescherming

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Bosland projectbureau
Post: Koningin Astridlaan 50 bus 5, 3500 Hasselt
Kantoor: Heuvelstraat 5, 3940 Hechtel-Eksel
E-mail: info@bosland.be
Tel: 011/52.26.75

Klachten in verband met gegevensverwerking en -bescherming

Bij klachten kan u contact opnemen met de Vlaamse Toezichtscommissie.