Boswachters

"Bosland: topnatuur met internationale allure.”

Bosland: natuurbeheer van de bovenste plank

Dat de ontwikkeling van Bosland een succesverhaal is, wordt bewezen door de internationale erkenning voor de wijze waarop het natuurbeheer en -behoud wordt uitgevoerd. Bosland trok de aandacht van internationale wetenschappers en beleidsmakers. Het bosbeheer is exemplarisch en getuigt van een toekomstgerichte houding. Een voorbeeld hiervan is Bosland als initiatiefnemer en grondlegger van de Vlaamse FSC-groep voor duurzaam bosbeheer.

Eddy Ulenaers, boswachter bij Natuur en Bos: “Bosland is een veilige thuishaven voor diverse bedreigde soorten. Met haar eigen ‘Big Five’ (wolf, oehoe, vos, ree, everzwijn) en ‘Magnificent Seven’ (nachtzwaluw, lentevuurspin, gladde slang, veldparelmoervlinder, boomleeuwerik, knoflookpad, ijsvogel) is nog maar een tipje opgelicht van het rijke leven dat zich boven- en ondergronds, in en onder het water bevindt. Het doordachte natuurbeheer staat volop in functie van de biodiversiteit en werd meermaals erkend door Europese programma’s (Life, Interreg, PDPO).

Vandaag werken dan ook al heel wat organisaties samen rond natuurbeheer, denk daarbij aan Natuur en Bos van de Vlaamse overheid en Natuurpunt.”

"Bosland heeft met haar eigen ‘Big Five’ en ‘Magnificent Seven’ nog maar een tipje opgelicht van het rijke leven dat zich boven- en ondergronds, in en onder het water bevindt..."

Eén miljoen bezoekers per jaar

Met de realisatie van straffe landmarks, zoals land-art speelelementen, The Treehouse, de Reus van Bosland en Fietsen door de Bomen, haalde Bosland meer dan eens de wereldpers. Aantrekkelijke onthaalpunten en routepaden leiden bezoekers door het gebied. Met kinderen als belangrijke doelgroep is het grootste bos via allerhande speel- en ravotvoorzieningen ook uitgegroeid tot het grootste kindvriendelijke bos van Vlaanderen.

“Hoogkwalitatieve recreatieve infrastructuur, zorgvuldig ingebed in een goed beschermd en compleet natuurlandschap, creëert een sterke economische stimulans. Jaarlijks trekt Bosland ruim 1 miljoen bezoekers. Dankzij de Gastheren kunnen deze bezoekers de gekende Limburgse gastvrijheid ervaren en kennismaken met heerlijke lokale producten. Center Parcs De Vossemeren biedt haar bezoekers een Bosland Belevingsbox, waarmee ook een internationale toeristische speler de kwaliteit van Bosland erkent,” zegt Gino Ottati, boswachter bij Natuur en Bos.

Hoe groot is Bosland?

Binnen de contouren van het huidige Bosland ligt een natuurkern van 6.517 ha. Het centrale kerngebied wordt gevormd door het Pijnven: een aaneengesloten natuurgebied van 3.306 ha. Daarnaast worden nog 7 natuurdeelkernen onderscheiden met een oppervlakte groter dan 200 ha. Maar liefst 96% binnen de kern heeft een groene gewestplanbestemming.

Natuurwaarden van internationaal belang

“Natuur is het kernkapitaal van Bosland. Zuurstof is het rendement. Het leven floreert in alle vormen. De grote oppervlakten aaneengesloten natuur en de aanwezigheid van zeldzame soorten en habitats geven Bosland een uitgesproken eigen karakter als massief natuurlandschap. Dankzij haar geografische ligging en cultuurhistorische ontwikkeling bestaat Bosland uit een mozaïek van landschaps- en natuurtypes: uitgestrekte heidegebieden, omvangrijke naaldbossen, landduinen, vennen en veengebieden, beekvalleien met waardevolle graslanden,” zegt Wout Deferm, boswachter bij Natuur en Bos.

Bert Geeraerts, boswachter bij Natuur en Bos: “De natuurkern kent een statuut van bescherming als onderdeel van Natura 2000-Habitatrichtlijngebied, Natura 2000-Vogelrichtlijngebied en het Vlaams Ecologisch Netwerk voor respectievelijk 32%, 22% en 45% van de totale oppervlakte. Bijna 7% van de totale oppervlakte kent een bescherming als erkend bos- of natuurreservaat. Binnen de afgebakende natuurkern van Bosland vinden we een biologische waardering van minstens waardevol in 90% van de oppervlakte (5.837 ha).”

“Bosland heeft een bijzonder grote oppervlakte aan relatief jonge, voormalige mijnhoutaanplantingen. De bossen bevinden zich grotendeels in omvormingsbeheer naar biodiverse, klimaatrobuuste habitat bossen. Deze uitgangssituatie biedt uitzonderlijke kansen om bewust en op grote schaal de kaart te trekken van natuurlijke processen,” zegt Patrick Schuurmans, boswachter bij Natuur en Bos.

Samenleven met wolven

Bosland maakt voor een groot stuk deel uit van het woongebied van de Limburgse wolvenroedel. Wolven zijn schuw en vermijden elk menselijk contact. Je hoeft niet bang te zijn: er is nog nooit een geval gemeld van een gezonde wolf die mensen aanvalt, ook niet in onze buurlanden, waar de wolf al langer terug is.

Het beeld van de ‘boze wolf’ komt uit de middeleeuwen, toen wolven tijdens oorlogen of als gevolg van hondsdolheid ook menselijke slachtoffers maakten. Die omstandigheden komen in West-Europa gelukkig niet meer voor. De angst wordt nu grotendeels gevoed door sprookjes waarin de wolf de slechterik speelt: Roodkapje, De drie biggetjes…

In werkelijkheid zijn wolven juist kwetsbaar en schuw. In heel uitzonderlijke gevallen kan een wolf toch toenadering zoeken tot mensen en/of agressief gedrag vertonen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als mensen de dieren voederen, waardoor de wolf mensen met voedsel gaat associëren. Wolven eten vooral wild, zoals reeën, konijnen en everzwijnen, maar ze durven ook onbeschermd vee aan te vallen. In Bosland is het dan ook aan te raden (maar niet verplicht) om preventieve maatregelen te nemen.